Privacybeleid

Elisah Schwarz van Noorloos is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Webadres
www.elisahsvn.nl

Telefoonnummer
+31 6 455 78 292

E-mailadres
info@elisahsvn.nl

Persoonsgegevens verwerkt door Elisah Schwarz van Noorloos

Elisah Schwarz van Noorloos verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van het contactformulier op haar website. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens (als u deze zelf verstrekt)
– Telefoonnummer (als u deze zelf verstrekt)
– E-mailadres

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Elisah Schwarz van Noorloos verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Contact met U te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Periode van bewaring van persoonsgegevens

Elisah Schwarz van Noorloos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De door u verstrekte gegevens worden niet met andere derden gedeeld of aan andere derden verkocht.

Cookies
Elisah Schwarz van Noorloos gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Doel van het gebruik van deze cookies is het verkrijgen van inzicht in het bezoek aan onze site.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Elisah Schwarz van Noorloos en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@elisahsvn.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.